Rare, rare Qting

Hvis du noensinne skriver noe som bruker QPluginLoader, husk å sette følgende opsjoner i release-builden:

Property Pages->C++->Preprocessor:

 • QT_NO_DEBUG;
 • NDEBUG;
 • _WINDOWS;
 • UNICODE;
 • WIN32;
 • QT_LARGEFILE_SUPPORT;
 • QT_EDITION=QT_EDITION_DESKTOP;
 • QT_DLL;
 • QT_CORE_LIB;
 • QT_GUI_LIB;
 • QT_THREAD_SUPPORT

Hvis ikke må alle DLL’er du laster ha en av følgende substrenger i pathen sin: debug|release
Så vet du det – og slipper å rive av deg håret i fortvilelse og miste timevis på leting etter en forklaring på hvorfor DLL’ene dine blir lastet når du kjører programmet fra prosjektmappen, men ikke når du kopierer innholdet annenstedshen.
Jeg er usikker på hvilken opsjon som gjør at vi slipper dette – det får bli en annen post.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.