Lame er lamt

Hvorfor i alle dager skal en encoder blande seg opp i hvilken sjanger du vil sette på en mp3-fil?
Når min bedre halvdel ripper cd’er som skal inn på iPoden hennes hander det at CDDB setter sjanger til f.eks. “Popular” – noe som gjør at lame legger seg ned i grøfta og griner “Nei, nei, nei – denne sjangeren kjenner jeg ikke – jeg vil ikke enkode filen din”. Det er tull, og det vet du, lame.
Her er opsjonene som gjør at du kan la lame fortsette å være lame, men ikke bry seg om det:
lame –preset standard –add-id3v2 –pad-id3v2 –ignore-tag-errors –tt %{title} –ta %{artist} –tl %{albumtitle} –ty %{year} –tn %{number} –tg %{genre} %f %o

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.