Send email med Oracle 8i

Her finner du ut hvordan du kan bruke Oracle 8i til å sende epost. Argh.

Leave a Reply