QSqlDatabase: Available drivers:

Har du sett denne før?
Du vet at du har driverne, eksempelprogrammene fungerer, men når programmet ditt skal kjøres, da finnes ingenting. Sånn er det det går når man oppretter en QSqlDatabase før man oppretter en QApplication/QCoreApplication. Dette er andre gangen det skjer meg, og for å unngå hodekløing neste gang det skjer så blogger jeg om det her.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.