Kjerneskifte på mythtv-boksen

kotrt:~#module-assistant
Installer ivtv-modulen
kotrt:~# ln -si /usr/lib/hotplug/firmware/* /lib/firmware/`uname -r`/
rekompiler lirc for den nye kjernen.
reboot

PVR-350’en skulle da fungere

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.