Automated python testing with nose and eclipse

Etter en masse leting fant jeg endelig svaret her

Categories
Uncategorized

Kontrollpanel via cli

Hvis du sitter på en NT-boks hvor noen har “gjemt” f.eks. nettverkskontrollpanelet så kan du kjøre det via cli (cmd) slik som dette:
C:\WINNT\system32>rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL ncpa.cpl

Class for Enumerating NT Services

Class for Enumerating NT Services er en rimelig grei klasse som gjør hva du forventer. Den viser også hvor herlig win32 API’en er.

Rip til PVR-350

Jeg har en datter som ikke har like stor respekt for DVD’er som faren, og dermed kan det være greit å ta en liten backup. Siden jeg bare kan vise disse på mythtv-boksen min (som bruker en PVR-350 for å vise MPEG2), blir dette måten å rippe på:
mencoder -quiet -ovc copy -oac lavc -lavcopts acodec=mp2:abitrate=256 -af volume=10 -of mpeg -alang no -o /output/backup.mpg dvd://1
Dette plukker mythtv opp helt fint, og vi kan se filmene omigjen og omenannen uten å skifte en eneste DVD.
Hurra:)