Class for Enumerating NT Services

Class for Enumerating NT Services er en rimelig grei klasse som gjør hva du forventer. Den viser også hvor herlig win32 API’en er.

Leave a Reply