Class for Enumerating NT Services

Class for Enumerating NT Services er en rimelig grei klasse som gjør hva du forventer. Den viser også hvor herlig win32 API’en er.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.