Categories
Uncategorized

Kontrollpanel via cli

Hvis du sitter på en NT-boks hvor noen har “gjemt” f.eks. nettverkskontrollpanelet så kan du kjøre det via cli (cmd) slik som dette:
C:\WINNT\system32>rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL ncpa.cpl

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.