HP PSC 1215

Så et lite tips til dem som skal bruke denne skriveren i (k)ubuntu: hplip som er installert pr. default funker bare for skriverdelen – hvis du vil bruke scanneren må du bruke hpoj. Denne funker ikke sammen med hplip, og dermed må man altså gjøre følgende:

#Stopp  cupsys og  hplip
sudo /etc/init.d/cupsys stop
sudo /etc/init.d/hplip stop
sudo apt-get remove hplip
sudo apt-get install hpoj
sudo /etc/init.d/cupsys restart

Sett deretter opp skriveren til å bruke hpoj-adressen og du kan bruke kooka til å scanne greier mens du skriver ut – hendig.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.