Categories
Den Praktiske Husmor Hus og innbo

Elektrisitet

 Elektriske pærer vaskes best med såpevann, men de må ikke dyppes ned i vannet. Hvis man til en festlig anledning e.l. ønsker kulørt lys, kan pæren lett farves med zaponlakk (fåes hos farvehandleren). Vask pæren ren, la den så få brenne til den blir varm og smør på zaponlakk i den ønskede farve. La pæren tørke ganske langsomt. Lakken bli først hård når pæren har vært brukt en tid. Lakken fjernes lett igjen med sprit.
 Elektriske ovner utnyttes best ved å stilles foran vinduet. Den kolde luften utenfra blir da opvarmet før den trenger inn i rummet.
 Elektriske sikringer. Hvis den ene sikring efter den annen ryker, er det en feil i et apparat eller i ledningen. Ryker sikringen efter at alle apparater som hører til nettet er slått av, kan feilen bare ligge i ledningen. Den må da eftersees av fagmann.

Kilde: Den praktiske husmor, Tiden Norsk Forlag 1937 (Forklaring)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.