Categories
Den Praktiske Husmor Hus og innbo

Fuktige rum

 Sett en flat skål med ulesket kalk på gulvet; kalken trekker fuktigheten til sig. Bytt kalk av og til.
 Kamferposer i skapene forhindrer at det danner sig fuktighet.
 Se også kjelleren.

Kilde: Den praktiske husmor, Tiden Norsk Forlag 1937 (Forklaring)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.