Kroker, spiker

o.l. som er falt ut av murvegger, kan festes igjen med en grøt laget av gips og vannglass (begge deler finnes hos farvehandleren). Massen stivner fort, så det gjelder å være snar i vendingen.
 Se også skruer og spiker.

Kilde: Den praktiske husmor, Tiden Norsk Forlag 1937 (Forklaring)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.