Editlocking…


Et kort hjertesukk. Hvordan kan det ha seg at man i 2010 fremdeles benytter seg av editlocking og checkouts i et system som er laget for samarbeide omkring editering av dokumenter. Sharepoint burde gå rett i skammekroken.

  1. No comments yet.
(will not be published)