Categories
Den Praktiske Husmor Kjøkken og kjøkkensaker

Brand i kjøkkenet

Brennende fett, olje, parafin o. lign. må aldri slokkes med vann. Kvel ilden med et teppe.

Se også ild.

Kilde: Den praktiske husmor, Tiden Norsk Forlag 1937 (Forklaring)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.