vmware fra en partisjon?

Her er oppskriften

Rip til PVR-350

Jeg har en datter som ikke har like stor respekt for DVD’er som faren, og dermed kan det være greit å ta en liten backup. Siden jeg bare kan vise disse på mythtv-boksen min (som bruker en PVR-350 for å vise MPEG2), blir dette måten å rippe på:
mencoder -quiet -ovc copy -oac lavc -lavcopts acodec=mp2:abitrate=256 -af volume=10 -of mpeg -alang no -o /output/backup.mpg dvd://1
Dette plukker mythtv opp helt fint, og vi kan se filmene omigjen og omenannen uten å skifte en eneste DVD.
Hurra:)

Næringsmiddeltabell

Endelig fant jeg en næringsmiddeltabell som kan brukes som referanse.

Parallels

Dette er nok til at man nesten får lyst på en mac igjen:)

RemotePlay

RemotePlay er noe for dem som aldri finner tingene sine.