Windows + capistrano = trøbbel

Her om dagen fikk jeg et problem når jeg skulle installere capistrano:

gem install capistrano
ERROR: While executing gem … (Zlib::BufError) buffer error.

Kommer du opp i samme problem er det bare å kjøre gem update --system så burde det la seg gjøre å kjøre gem install capistrano igjen uten problemer.