Categories
Diverse

Gjøremål og kontekst

Jeg har rotet litt rundt med GTD, men jeg støter på en del problemer knyttet til gjøremål som på et vis er paralellt til det jeg tidligere har beskrevet i tilbakereferanser og detaljspesifikasjoner. Ettersom mye av det jeg gjør til daglig er knyttet til et prosjekt eller er en del av et overordnet gjøremål, og jeg ofte innhenter en del informasjon som er relevant til det som skal gjøres hadde det vært greit om jeg kunne opprettet gjøremål direkte i den informasjonen jeg nedtegner.
Det hele er egentlig et tradisjonelt context-switch problem – jeg sitter og noterer i en telefonsamtale eller skriver et møtereferat, og det dukker opp ting jeg må gjøre, eller som andre har påtatt seg ansvar for å gjøre. Å bytte verktøy for å notere dissse gjøremålene er et irritasjonsmoment, ikke bare fordi jeg må forholde meg til et nytt grensesnitt – men fordi jeg mister kontekst i begge verktøyene. et ideelt verktøy ville latt meg notere gjøremålet som i en wiki:
TODO:Ring til leverandør for å bekrefte levering
og fortsette ufortrødent videre, for deretter å ha muligheten til å få listet opp gjøremål i forskjellige visninger. Umiddelbart kan jeg tenke meg følgende:

  • Alle gjøremål i gjeldende notat
  • Alle gjøremål i alle notater som er gjort
  • Alle gjøremål som må utføres i dag
  • Alle gjøremål som må utføres innenfor et gitt prosjekt (forutsatt at f.eks. notatet er knyttet til et prosjekt)

Merk at notat her er brukt generellt – det kan være et “dokument” i hvilken som helst form – f.eks. et møtereferat eller en spesifikasjon.
Men det er også en annen ting som er viktig: Jeg vil ha muligheten til å gå fra visningen av gjøremålene direkte til konteksten de har blitt opprettet i.
Det er heller ingenting i veien for at det skal burde være mulig å viderebehandle gjøremål etter at de er blitt opprettet i et eget grensesnitt for gjøremål, og det er viktig at når jeg markerer et gjøremål som gjort, og eventuellt oppretter nye gjøremål som et notat til gjøremålet (tro meg, det er ikke sjelden at man må notere seg at man må ta kontakt for å purre på en leverandør som et resultat på at man har purret på en leverandør…) – så vil jeg at dette skal gjenspeiles i den opprinnelige konteksten.
Tenk deg f.eks. følgende (i et system som håndterer flere personer):
I et prosjektmøte blir man enige om at fire forskjellige ting skal være gjort innen neste møte, og man tildeler ansvar for disse. I møtereferatet bli disse gjøremålene markert som sådanne, og man legger til ansvarlig person og deadline. De respektive personene får automatisk listet opp gjøremål de er ansvarlige for i listen sin over gjøremål, og man kan i møtereferatet umiddelbart se fremdriften etterhvert som folk blir ferdige.
Det kan være et interessant teknisk problem å finne en løsning på hvordan man skulle mappe en slik løsning, spesielt med hensyn til oppdateringer av gjøremål direkte fra notat (endring/sletting) og sletting fra gjøremålsvisning (visning av dette i notatformat).