Send email med Oracle 8i

Her finner du ut hvordan du kan bruke Oracle 8i til å sende epost. Argh.

Plan Stability in Oracle 8i/9i

DBAzine.com: Plan Stability in Oracle 8i/9i
Dette er en artikkel som illustrerer godt hva jeg mener er hovedproblemet med lukket programvare – for å fikse problemer i lukket programvare må gjøre rimelig esoteriske greier, og verktøy som burde konsentrere seg om å gjøre èn jobb bra må skrives slik at det er mulig å fikse andres problemer.